Virksomheder

Her kan du møde de virksomheder der deltager i forløbet.

Oversigt

  • Agrisys

    ”Vi tog for nogle år siden hul på en spændende omstillingsproces, hvor vi ændrer os fra at være en handelsvirksomhed til selv at udvikle og producere, både hardware og software. De…

    Læs mere
  • Agrometer

    "At være del af et større projekt, skaber større perspektiv. Arbejdet med data set fra forskellige vinkler giver øgede muligheder, fordi man får flere input. Derfor har vi stor int…

    Læs mere
  • Big Dutchman

    Læs mere
  • Care4Farm

    Læs mere
  • Domino

    Læs mere
  • Frejma

    Læs mere
  • Kverneland

    Læs mere
  • Ploveksperten

    Læs mere
  • Sukup Europe

    "At få muligheden for at være med til et projekt som ”Vækst i Agroindustrien – powered by data”, er en oplagt mulighed i en travl hverdag, hvor det er svært at få løftet gode ideer…

    Læs mere
  • Thyregod

    "Vi deltager med det formål at styrke Thyregods position som en international anerkendt leverandør til landbruget og maskinstationer" Jens Chr. Hundahl, direktør

    Læs mere
  • Ørum Smeden

    "Vi fik tilbud om at være med i Vækst i agroindustrien , og ser det som en fantastiskmulighed for at give virksomheden et løft, hvor vi kan ruste os til fremtiden."Frede Ørum Jense…

    Læs mere
  • CMN Maskintech

    CMN maskintec A/S er et dansk produktions- og udviklings firma indenfor landbrugs- og have/park-maskiner.

    Læs mere
  • Daltec A/S

    Hos Daltec producerer vi fodringsanlæg til bl.a. svineproduktion, kvæg, fjerkræ og fisk. Det har vi gjort i over 40 år siden 1978. For os er brugernes oplevelse af driftssikkerhed …

    Læs mere
  • Højgaards

    Læs mere
  • KJ Klimateknik

    ”Der er et stort potentiale i konvertibilitet mellem forskellige systemer. Det vil kunne optimere driften hos landmanden, som samtidig vil kunne opnå bedre overblik og brugervenlig…

    Læs mere
  • Landia

    "Landia har været med som leverandør til dansk landbrug siden opstart af gylleproduktion. Vi ønsker også at være en stor del af fremtidens leverandører. Derfor er det vigtigt for o…

    Læs mere
  • One2Feed

    “Vi glæder og til at komme i gang med forløbet og vi mener vi kan få en masse gode værktøjer ud af projektet” - Jesper Scriver, Sales & Support, One2Feed

    Læs mere
  • Søby

    ”Vi har i slutningen af 2020 sat ny strategisk retning for SØBY frem mod 2023. Digitalisering er et af de hovedtræk som går igen i vores strategiske ambitioner for fremtiden. Derfo…

    Læs mere
  • Washpower

    "Vi er super glade for at være blandt de valgte virksomheder. For os rammer projektet perfekt med vores strategi omkring digitalisering og det bliver et væsentligt bidrag til vores…

    Læs mere