name

CMN Maskintech

CMN maskintec A/S er et dansk produktions- og udviklings firma indenfor landbrugs- og have/park-maskiner.


Produktsortimentet er omfattet af følgende områder: Reduceret  jordbehandling, direkte såning i kvælstoffikserende afgrøder, mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder, total renholdelse af udyrkede arealer, klipning af rabatter, vedligehold af boldbaner, kornhåndtering og produktudvikling.