name

KJ Klimateknik

”Der er et stort potentiale i konvertibilitet mellem forskellige systemer. Det vil kunne optimere driften hos landmanden, som samtidig vil kunne opnå bedre overblik og brugervenlighed. KJ Klimateknik vil gerne bidrage til udveksling af data mellem agroindustrielle virksomheder. Det er vores håb, at projektet kan bidrage til den proces” Allan Pedersen, adm. direktør, KJ Klimateknik


KJ Klimateknik skaber Klima- og Farm Management løsninger, der bygger på en filosofi om en bæredygtig og driftsikker husdyrproduktion.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle staldsystemer, der skåner klimaet, minimerer energiforbruget og samtidig sikrer, at dyrevelfærd, økonomi og miljø går hånd i hånd. KJ Klimateknik A/S er en brugerdreven, innovationsorienteret virksomhed indenfor sit forretningsgrundlag og sætter nytænkning og praktisk vinkling på højeste niveau.