name

Vækst i Agroindustrien - powered by data

”Vækst i Agroindustrien – powered by data” er et nyt projekt støttet af Industriens Fond med 6.3 mio.kr. og løber fra 2020 – 2023. 

Projektet, der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Dansk Agroindustri, SEGES og Teknologisk Institut har til formål at styrke agroindustriens konkurrenceevne og position samt stimulere vækst på baggrund af data.


Hver partner byder ind med højt specialiseret viden indenfor landbrugsfaglig viden, digitale forretningsmodeller, anvendelse af data og kendskab til agroindustrien. Netop denne kombination giver de deltagende virksomheder mulighed for at få kvalificeret sparring og rådgivning omkring deres data, anvendelse og forretningsmodel.

Baggrund for projektet

I 2028 var Danmarks fødevareklynges bidrag til indkomstdannelsen på 118 mia.kr., svarende til 5,5% af BNP, og en eksport på 92 mia. kr. Beskæftigelsen i erhvervet er på godt 180.000 personer.  Disse nøgletal stadfæster landbruget som et af landets fortsat mest betydelige erhverv.

Men øget konkurrence og stigende krav til præcision og dokumentation gør det nødvendigt at udvikle og forny agroindustriens produkter, services og forretningsmodeller ved at udnytte de muligheder, som teknologien skaber for at opsamle, udveksle, behandle og værdisætte data.

Den grundlæggende teknologi er i høj grad allerede til rådighed eller kan videreudvikles efter behov, men virksomhederne i agroindustrien har behov for konkret viden, etablering af samarbejder og økosystemer samt hjælp til at udvikle services og forretningsmodeller for at kunne udnytte potentialerne i digitalisering.

Projekt ”Vækst i Agroindustrien – powered by data” skriver sig således ind i tidens ånd, hvor data og anvendelsen af data kan være afgørende for, om en virksomhed vækster eller stagnerer.